Yürüyüş Yolu
Gölet
Bisiklet Yolu
Kent Bostanı
Etkinlik Çayırı
Peyzaj Donatı Elemanları
Pazar Alanı
Ekstrem Spor Alanı