Yaşam biçimimizin ve birikimimizin zaman boyutunda mekâna yansımasının en güzel örneklerini oluşturacak ve ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına başlanılan Millet Bahçelerinin; halkı doğa ile buluşturan, rekreasyon, aktif yaşam ve sosyalleşme gereksinimlerini karşılayan,gerektiğinde afet toplanma alanları olarak da kullanılabilen, içinde yer aldığı kentlerin simgesel yeşil alanları olması amaçlanmaktadır.