Anadolu’da yüzyıllar boyu uygarlıkların sentezi ile ortaya çıkan, diğer bahçe üsluplarından farklı mekânsal, kurgusal, yapısal ve bitkisel düzenleme özelliklerine sahip, yapı gruplarını birbirine entegre eden bir açık yeşil alan yaklaşımının kültürel peyzajın en temel unsuru olarak göze çarptığı görülmektedir. Bu alanlar yaşamın her zaman içinde, yönetsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin bünyesinde yer aldığı mekânlar olmakla birlikte iklim, morfoloji ve vejetasyon açısından çeşitlilik gibi doğal faktörlere ek olarak dini inançlar, gelenek ve görenekler, sosyo-kültürel yapı ve yerel üretim biçimleri gibi beşeri faktörler tarafından şekillendirilmişlerdir.

Tanzimat sonrası yapılan pek çok düzenleme ile halkın yaşam biçiminin dönüştürülmesi ve sosyalleşme gibi kavramlar neticesinde gelişen Millet Bahçesi olgusunun kent kültürümüzde sınırları tanımlı kamusal açık ve yeşil alan niteliğindeki ilk örneğini Sultan Abdülaziz döneminde 1869 yılında yapılan Taksim Millet Bahçesi ve 1870 yılında açılan Kısıklı Millet Bahçeleri ile görmekteyiz. Ayrıca Üsküdar’daki Sarıkaya Millet Bahçesi, Sultanahmet Millet Bahçesi, Tepebaşı Millet Bahçesi ve Sarayburnu-Gülhane, Üsküdar Doğancılar, Mahmut Şevket Paşa, Fatih ve Sultanahmet Bahçeleri de bu dönemin önde gelen kültürel peyzaj unsurlarıdır. Millet Bahçeleri Cumhuriyet döneminde de birçok ilimizde tesis edilmiştir. Bu kapsamda Ankara’da İlk Meclis Binasının karşısında yer alan Ulus Millet Bahçesi örnek gösterilebilir.

Millet Bahçesi kültürel mirasımızın ve kültürel peyzaj değerlerimizin bir parçası olup, unutulmuş bu kavramı, tarihsel süreç içindeki kimliği, kültürel birikimi ve genel karakteristiği çerçevesinde, çevresel ve ekolojik yapısı ile birlikte ele alarak kentsel mekandaki açık yeşil alanları yeniden canlandırmak önem taşımaktadır.

Yaşam biçimimizin ve birikimimizin zaman boyutunda mekâna yansımasının en güzel örneklerini oluşturacak ve ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına başlanılan Millet Bahçelerinin; halkı doğa ile buluşturan, rekreasyon, aktif yaşam ve sosyalleşme gereksinimlerini karşılayan, gerektiğinde afet toplanma alanları olarak da kullanılabilen, içinde yer aldığı kentlerin simgesel yeşil alanları olması amaçlanmaktadır.

 

Millet Bahçeleri ile;

- Kentlerimize estetik, ekolojik, sürdürülebilir ve rekreatif değeri yüksek açık ve yeşil alanların kazandırılması,

- Kentleşme sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı, milletimizin sağlıklı ve kentsel yaşam kalitesi daha yüksek kentlerde yaşamasına katkı sağlanması,

- Yapısal ve bitkisel bütün unsurları ile yer aldığı kente ve coğrafyaya özgü değerleri ön planda tutan ve gelecekte 21. yy. kentlerinin kültürel peyzaj kimliğini temsil edecek özgünlükte açık ve yeşil alanların kente kazandırılması, hedeflenmektedir.